[ INFO TALENT REVIEW ]

INSTRUMEN TALENT REVIEW PENSYARAH IPGM

Penilaian Talent Review dilaksanakan kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (Pensyarah) di Institut Pendidikan Guru Kampus (IPGK).
Penilaian ini meliputi dimensi profesionalisme dan perkhidmatan/penglibatan. Penilaian ini diharapkan dapat memberi maklumat kepada
pihak IPGK dan IPGM untuk mengenal pasti kelompok pensyarah berpotensi tinggi berasaskan bakat.